22

Duyurular

STAJLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Ağu 04, 2017

Staj Yapan sevgili öğrencilerimiz

 

Stajlarda yaşanan sorunlarla ilgili aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgiler yeterli olmadığı durumlarda iletişime geçiniz.

Eklerdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

                                                                                                                                                                                                                                         Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
                                                                                               Dekan Yardımcısı 

                                                                                                                    

                                   

 

 

 

STAJLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

               Bu sene Stajlar ile ilgili yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 04.07.2017 tarihinde senatoda kabul edilmiştir. Ayrıca staj işlerini takip etmek üzere Rektörlükte bir merkez oluşturulmuştur. İTÜ STAJ GENEL ESASLARI yürürlüğe girdiği için 31.07.2017 tarihten itibaren stajlar, bu esaslar dahilinde  yapılacaktır. Geçiş döneminde aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır.    

 

1.    Eskiden yapılmış stajlar, ilgili öğrenciler için yapılmış kabul edilecektir. 

 

2.   Hiç staj yapmamış öğrenciler ile kalan stajını tamamlayacak olan Deniz Ulaştırma İşl. Müh. Bölümü ve Gemi Makineleri İşl. bölümü öğrencileri ( Deniz Stajı, Açık deniz Stajı ve Atölye stajında ) yeni programı uygulayacaklardır.

 

a) Staj Öncesinde:

 

i. Öğrenci Sözleşmesi. Staj Başvuru Formu(Ek-1) ve Staj Çalışma Takvimi doldurulup, onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden en geç 3 gün önce , portal üzerinden kullanılan staj modülüne yüklenmelidir. Sistemde bir sorun ile karşılaştığınızda mutlaka yardım bileti oluşturulmalıdır. Size yapılan geri bildirim ile işlemenizi tamamlamanız gerekmektedir. (Bu adım çok önemlidir.)

 

ii. İş Güvenliği Eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.

 

iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dökümanları onayladıktan sonra, SGK İşe Giriş Bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

 

b) Staj Sırasında:

           

i. Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

           

c) Staj Sonrasında:

           

i. Staj Bitiş Belgesi ( Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

           

ii. Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu(Ek-1),Staj Çalışma Takvimi, Staja Başlama Formu (Ek-2)  ve Staj Bitiş Belgesini (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj defteriyle birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.

 

4. Tüm bunların dışında bilgilendirme için fakültemizin Eğitimden Sorumlu  Dekan Yardımcısı  ile irtibata geçebilirsiniz.( Yrd.Doç.Dr.Pelin Bolat- 0216 395 1064, yilmazp@itu.edu.tr. )

 

5. Bunun dışında ücret ödemeyecek firmalar için sözleşme imzası almayınız. Alındığı durumlarda ücret verme durumu ortaya çıkacaktır.

 

 

Merkezi Staj Ofisi İletişim: 0212 285 3023