22

Fakülte - Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri

İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
KALİTE POLİTİKASI ve KALİTE HEDEFLERİ

Kalite Politikası

İTÜDF'nin kalite politikası; denizcilik eğitim ve öğretim süreçlerini ve bu süreçleri destekleyen faaliyetleri sistematik olarak iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

Kalite Hedefleri

  • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
  • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
  • Eğitim müfredatlarını STCW sözleşmesi, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
  • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
  • ARGE taleplerini yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
  • Denizcilik eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.


Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT
Dekan​