22

Fakülte - Fakülte Olanakları - Anaokulu

ANAOKULU

Ülkemizin en eski ve en köklü sivil denizcilik okulu olan İTÜDF;
Dünya standartlarında yaptığı eğitim ,ulusal ve uluslararası projeler ve aktivitelerini dolu dizgin sürdürürken,bir yandan da bünyesinde açtığı sosyal hizmet birimleriyle çalışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.
İTÜDF Anaokulu bir sosyal hizmet birimi olmanın ötesinde,
Fakültenin vizyonuna paralel bir yaklaşımla; çağdaş ve etkin bir eğitim anlayışıyla Fakülte yerleşkesinde 22 yıldır  faaliyetini sürdürüyor.
Önceki yıllarda sadece Fakülte çalışanlarının çocuklarını kabul eden İTÜDF Anaokuluna Fakülte Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereğince İTÜDF mezunlarının çocukların yanı sıra Fakültemizle ilişkisi olmayan ailelere de hizmet sunmayı amaçlıyor.

Amaç: Öncelikle İTÜDF personelinin çocuklarının ihtiyaçları üzerine kurulmuş bir eğitim yuvasıdır.
Kapsam:  Anaokulumuza 24 ayını  doldurmuş,tuvalet eğitimini almış,belli bir özür engeli olmayan çocuklar 60 ayını doldurana kadar kabul edilmektedir.
Anaokulumuz  butik anaokulu modelindedir. Karma grup olup 12+1(Dekan kontenjanı)kapasitelidir.
11 ay aralıksız eğitim verip, Ağustos ayında 30 gün süreyle kapalıdır.(Bu süre Anaokulunun bakım, tadilat işleri ve personelin dinlenme süresidir.)
Sorumluluklar: Anaokulumuz Fakülte Sekreterliğine bağlıdır. Personel olarak 2 deneyimli öğretmen ve 1 yardımcı personelden oluşmaktadır.
Referans: Anaokulumuzda tüm İTÜ Anaokullarını kapsayan ve uygulanan yönetmelik geçerlidir.
İşlemler ve kayıt: Ön kayıt Haziran ayının ikinci haftasından başlayıp Temmuz ayının ikinci haftasına kadar başvurular dilekçe şeklinde alınmakta, Eylül ayında da Fakülte Sekreterimiz ile birlikte onaylanmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler velilerden arz edilir.
Çalışma Koşulları: Tam gün eğitim programı ve yaşı küçük çocuklarında olması öğleden sonra dinlenme saatini gerekli kılmaktadır .Bu sürede çocuklar öğretmenlerinin okuduğu hikaye kitapları,masal cdleri birlikte uykuya dalmakta veya yatağında dinlenmektedirler.Hasta çocuklar Anaokuluna kabul edilmemekte,bulaşıcı hastalık geçiren çocuklardan da Anaokuluna devam edebileceklerine dair doktor raporu istenmektedir.Çocukların fiziksel gelişimleri Fakültedeki görevli hemşire tarafından izlenmekte, çocukların sağlıklarıyla ilgili konularda ise Fakülte doktoru rehberlik etmektedir.
Anaokulu aidatları İTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Anaokulunda çocukların sabah kahvaltısı ,öğle yemeği,ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün beslenmeleri sağlanmakta,haftalık yemek mönüsü veliye verilmektedir.
Çocuk ve Personel Yapısı: İTÜDF Anaokulu, eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı olarak konusunda deneyimli 2 Anaokulu öğretmeni ve bir hizmet elemanı çocukların eğitimi ve bakımlarını 22 senedir sevgi ve titizlikle yürütmektedirler. Anaokulundaki çocuk sayısı oldukça sınırlıdır. Toplam 12+1 kontenjan olmak üzere 13 çocuk olarak belirlenmiştir.Öğretmen başına düşen çocuk sayısının azlığı çocukların tek tek gözlemlenebilmelerinde büyük bir avantaj olup,çocuklar bireysel özellik ve ihtiyaçlarına uygun olarak daha gerçekçi anlamda eğitilmekte ve değerlendirilmektedirler.
Etkinlikler:  Anaokulunda, günlük eğitim planında çocukların her yönüyle gelişimlerinin destekleyici etkinliklere yer verilmektedir (psiko motor, sosyal-duygusal, bilişsel ,kavram, dil, öz bakım) Etkinliklerin gerçekleşmesinde çocuk merkezli eğitim yani etkinliğin çocuğun başlatması ilkesi gözetilmektedir.Grup içinde öğretmen rehber ve yönlendiricidir.Çocuğun bilgiye ulaşmasında,kendisiyle ve çevresiyle ilgili keşiflerde bulunmasında destekleyicidir.Yaparak,yaşayarak öğrenme her fırsatta desteklenir.Çocuklar önlerine sunulan materyalleri dilediklerince kullanarak kendi özgün eserlerini oluşturmaya yönlendirilirler.Bu anlamda; sulu boya çalışmaları,pastel boya çalışmaları,kolaj,boncuk dizme, origami, yoğurma maddeleriyle ilgili çalışmalar,kesme-yapıştırmaya dayalı çalışmalar gibi pek çok çalışma gün boyu çocuklar tarafından gerçekleştirilir.
Kampüsün doğal ortamı çocuklara ayrı öğrenme fırsatları sunar ve bu ortamdan maksimum düzeyde faydalanılmaktadır. Çocuklar denize taş atmakta, deniz kabukları aramakla  keşfe çıkarak gözlem, araştırma yaparken büyük keyif almaktadırlar.
Grup içi etkinliklerde dil etkinlikleri; hikayeler, dilmeceler, tekerlemeler,kukla oynatma, dramatizasyon, müzik ve ritim çalışmaları,grup oyunları ve serbest oyunlar büyük yer tutmakta,motor gelişimlerini destekleyici aktivitelerde Fakültenin spor salonundan da faydalanılmaktadır.
Özel günlerin(10 Kasım bayramlar,anneler günü,yılbaşı v.s.)çocukların keyif alıp amaca uygun olarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde kutlanmasına önem verilmektedir.Zaman zaman Fakülte öğrencilerinden,çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla faydalanılmaktadır.Görsel eğitimin desteklenmesinde projeksiyondan ve eğitici cd’lerden de faydanılmaktadır. Ayrıca Fakülte personelimizden öğrendikleri İngilizce derslerinde oynayarak öğrenmenin tadını çıkartmaktadırlar.
Anaokulumuzda eğitim 8.30-17.00 saatleri arasında olmak üzere tam gündür. Genellikle Ağustos ayında,yaz tatili için yılda bir ay kapalıdır.Yaz tatili ve resmi tatiller dışında eğitim yıl içinde kesintisiz olarak devam eder.

SANTRAL TEL: 0216 395 10 64
DIŞ HAT: 0553 735 75 97
e-mail:dfanaokulu .edu.tr

20160216_115440

20160215_141355

20160215_160300

20160215_145115

20160215_151319

20160215_142247