22

Etkinlikler

Yeni Bir Mezuniyet Coşkusu Yaşadık

03 Temmuz 2017 18:30 - 19:30
dekan

 Dekanımız Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt'ün mezuniyet törenimizde yaptığı konuşma metni :

Sayın Bakanlarım, İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesinin 25. Mezuniyet törenine hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandırmanızdan dolayı şükranlarımı arz ederim.

 

Desteklerini ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Sayın devlet büyüklerimiz, rektörüm, denizcilik ailesinin temsilcileri ve törenimize katılarak gurur ve sevincimizi paylaşan değerli konuklar, ve mezunlarımızın kıymetli yakınları sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

 

Sözlerime başlamadan önce; Vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, okulumuzun kurucusu Hamit Naci ile birlikte Türk denizciliğine emek vermiş olanların herbirini minnet ve şükranla anıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum.

 

Bu gün; Ülkemizin denizcilik eğitiminde öncü fakültemizden, Haziran 2017 dönemi itibariyle ;

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümünden 60

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümünden 37

SUNY Maritime College ortak lisans programı Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümünden 6 ve

SUNY Maritime College ortak lisans programı Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümünden 3

olmak üzere toplam 106 öğrencimiz mezun olmaktadır.

 

Ülkemizi çevreleyen coğrafyada, siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin tüm ülkeleri her yönden derinden etkilediği, “Enerji Odaklı” menfaat ve ittifakların kısa sürede yeniden yapılandığı bir dönem yaşamaktayız. Bu dönemde; Deniz Devleti olma yönünde refleks gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin Denizcilik Gücünün deniz ve denizcilik konularında iyi yetişmiş nitelikli insan gücüne olan ihtiyacının her dönem olduğundan daha fazla belirleyici olduğu bir gerçektir. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı ve akılcı çalışmayı hedefleyen bir yönetim anlayışı ile

 • verdikleri kararları bilimsel temeller üzerine oturtan,
 • küresel düşünebilen,
 • lider vasıflı,
 • çevreye saygılı,
 • yüksek etik değerleri olan ,
 • sosyal ilişkileri güçlü,
 • Denizi seven, denizi tanıyan;
 • Denizi denize rağmen değil denizle bir ve beraber aşan;
 • Denizciliğin ruhunda saklı kendine has disiplin, titizlik, ve çalışkanlığı benimsemiş,
 • Çok kültürlü takım ruhuna sahip,
 • Seyyah diplomat,

 

denizciler yetiştirme misyonunu uzun yıllar ilk ve tek olarak taşıyan fakültemiz, günümüzde de aynı misyonunu lider olarak sürdürmektedir.  Kökleri 1884 yılına kadar uzanan fakültemiz;

 

 • fikirlerin açıkça ifade edilebildiği,
 • karşılıklı saygıya dayanan,
 • profesyonel ve kişisel ilerlemeyi destekleyen,
 • takım çalışmasının ön plana çıktığı,
 • sürdürülebilir bir eğitim ve araştırma ortamında
 • Denizcilik kültürünü, örf ve âdetlerini, benimseyerek ve onlara sahip çıkarak yetiştirdiği öğrencileri vasıtasıyla Türk bayrağını yedi denizlerde şerefle dalgalandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığımızın denetimlerinin yanı sıra EMSA (Avrupa Deniz Güvenlik Ajansı)nın denetiminden de başarıyla geçen fakültemiz,  denizcilik sektörünün uluslararası karakterinin bir yansıması olarak tezahür etmektedir. İTÜ Denizcilik Fakültesi lisans programlarının öğrencilerimize uluslararası standardlarda sunulması için özveriyle çaba gösteren fakültemiz personelinin başarısını kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum.

 

IAMU (Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği) nin kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi olan fakültemiz, uluslararası faaliyetlerinde etkin ve lider konumunu sürdürmektedir.

 

Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde doktora ve doktora sonrası araştırma yapan öğretim üyelerimiz diğer fakültelerde rastlanmayan bir bilimsel çeşitliliği fakültemize kazandırmışlardır. Bu zenginlik fakültemizin uluslararası ilişkilerinin gelişmesini yönlendirerek öğretim üyelerimizin aralarında deniz ulaştırma, deniz hukuku ve kutup araştırmalarının da olduğu birçok uluslararası destekli projelerde araştırmacı olarak deneyim kazanmaları sürecini başlatmıştır. Gelinen noktada fakültemiz uzman olduğu denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir araştırma ve geliştirme merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Fakültemiz yelken kulübü, kano ve kürek kulübü, kariyer kulübü ve sosyal etkinlikler kulübü İstanbul Teknik Üniversitesi markasını en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Kulüb üyesi öğrencilerimiz ve danışman öğretim elemanlarımızı başarılı çalışmaları için kutlar ve teşekkür ederim. Bu etkinliklerimizde bize destek olan İTÜ Rektörlüğüne, Yerel yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine ve denizcilik ailesinin siz seçkin üyelerine şükranlarımı sunarım.

 

Bununla birlikte; Fakültemize ve öğrencilerimize verdikleri destekten dolayı, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş.’ye, eğitim gemimiz MTA-Sismik I gemisinin havuzlama ve makina overol işlemlerine destek sağlayan Sefine Tersanesi ve İnce Denizcilik’e teşekkürlerimi sunarım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Mezunlarımız,

Ülkemizin Mühendislik eğitiminin temellerini oluşturan Üniversitemiz ve Denizcilik eğitiminde lider fakültemizden mezun oldunuz; başarınızı gurur ve coşkuyla yaşayınız.  Gösterdiğiniz bu başarı için sizi ve kıymetli öğretim elemanlarını kutlarken; sizleri fedakarlıkla destekleyen ailelerinize,  şükranlarımı sunarım.

Bu gün sizleri mesleğinizi icra etmek üzere insanlık için olduğu kadar ülkemiz için de yaşamsal bir hayat alanına yolcu ediyoruz. Bu hayat alanı; dünya ticaretinin %90’ının yapıldığı, son çeyrek yüzyılda ticaret hacminin dörde katlandığı, dünya petrol ve doğalgaz yataklarının çoğunluğuna sahip denizler ve okyanuslardır. Böylesi küresel bir rekabete sahip bu alanda; her biriniz bilgi ve yeterliklerinizle bayrağımızın temsilcisi; alın teri ve emeğinizle ülkemizin dünya denizlerindeki ekonomik menfaatlerinin takipçisi olacak şekilde yetiştirildiniz. Bu maksatla; İTÜ Denizcilik Fakültesinde çağdaş denizcilik eğitimini özveriyle çalışan öğretim elemanlarımızdan alırken denizcilik örf ve adetlerini de yaşadınız ve benimsediniz. Küresel düzeyde yeteneklerle donanmış gemi adamları ve denizci mühendisler yetiştiren, denizcilik eğitimi, araştırmaları ve idaresi alanında lider ve faydalı bilgi üreten bir eğitim kurumu olma öz görüşümüz çerçevesinde; İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde yapılan çalışmalarımızın sizlerin başarılarıyla yeni bir ivme kazanacağından şüphem yoktur.

Sizleri; hayattaki en hakiki dayanağın ilim ve fen olduğunu benimseyip kararlarınızı analitik düşünce süzgecinden geçirerek almayı öğrendiğiniz bu ocaktan; Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, lider vasıflı, çevreye duyarlı, yüksek etik değerlere sahip denizcileri olarak yeni dünyalara yelken açmak üzere uğurluyoruz.

Bir denizci özdeyişinde ifadesini bulduğu üzere, ‘Bir omurga, bir gövde, bir güverte ve yelkenler değildir, bir gemi. Bunlar geminin ihtiyaç duyduklarıdır. Bir gemi gerçekte özgürlüktür.’  Bu gemide denize çıkacak fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür tüm denizcilere Allah selamet versin.

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı